KONGAMEK GJENNOM TIDEN

1992 FINANSKRISEN

"Vi gikk ut på parkeringsplassen for å ringe inn til kontoret, det var så stille at vi måtte sjekke om telefonene faktisk fungerte" - Paul Haglund husker 90- tallets reduserte etterspørsel

Etter det glade 80-tallet begynte det neste tiåret med depresjon. Boligprisene kollapset, rentene skjøt i taket og mange selskaper gikk konkurs. Det var krise i hele Sverige, og Konga var intet unntak.

De tre første årene etter at Stig og Paul Haglund fikk sin første bestilling, var det lykkelige dager på det mekaniske verkstedet i Konga. Konga Mekaniske hadde posisjonert seg i markedet som en dyktig underleverandør og virksomheten blomstret.

Den situasjonen skulle imidlertid endre seg ettersom den store finans- og eiendomskrisen feide over landet som et vått teppe. Et teppe som ble ødeleggende for både bedrifter og mange enkeltpersoner.

Da krisen kom, forsvant nitti prosent av ordrene. Den største kunden på dette tidspunktet pleide å legge inn bestillinger for tre millioner kroner per år. Plutselig var det tallet tre hundre tusen.

– Vi hadde faktisk mobiltelefoner allerede da. Og jeg husker vi gikk ut på parkeringsplassen og prøvde å ringe kontoret for å se om telefonene fungerte, det var så stille! sier daværende medeier Paul Haglund.

Men det ville nok vært dumt å legge seg ned for å dø før man prøver alt. Det de testet på Konga Mekaniske var å laste en masse vogner fra sortimentet på en lastebil, kjøre dem til et fotostudio i Tingsryd, og med bildene i hånden begynte de så å banke på dører.

Et konsept som skulle vise seg å bli mer vellykket enn noen kunne ha håpet på.

"Det finnes kanskje fortsatt en fremtid?"

Fra å være nesten utelukkende en kontraktsprodusent, intensiverte arbeidet med å utvikle egne produkter under krisen. De designet og produserte ulike vognmodeller, fotograferte og lot potensielle kunder oppdage at ja, vi trenger nok nettopp disse vognene.

Overgangen til vårt eget sortiment skulle snart bli standard for Konga Mekaniske. I dag, mange år og en navneendring senere, har selskapet én underleverandørkunde mens de resterende produktene selges under merkevaren Kongamek.

Med mye innsats, litt flaks og nytt fokus på virksomheten klarte Konga Mekaniske å opprettholde et positivt resultat og beholde alle sine ansatte. Da krisen endelig var over kunne vi konstatere: Vi klarte det.