KLIMAINITIATIV

LED BELYSNING

Redusert energiforbruk med 57%.

Vi har tatt ned mer enn 1.300 kommersielle lysrør og erstattet dem med LED-lamper i våre lokaler. Siden den gang har energiforbruket sunket med 57%, belysningen har blitt bedre og risikoen for brann har gått ned. I tillegg er levetiden for belysningen vår fire ganger så lang som før.

KLIMAINITIATIV

KLIMASMART OPPVARMING

Overflødig varme og smarte systemer. Les mer

KLIMAINITIATIV

LADESTASJONER

Våre medarbeidere kjører miljøvennlig med hybridbiler. Les mer